O nas

Centrum Nauczania METIS powstało we wrześniu 2010 roku.

Celem działania firmy jest wspomaganie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w rozwijaniu ich zdolności matematycznych, stymulowanie ich rozwoju umysłowego a także społecznego.
Poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju (m.in. stosowanie nowej unikatowej metody nauczania, wyposażenie lokalu w niezbędne pomoce dydaktyczne) oraz właściwą motywację chcemy osiągnąć podniesienie poziomu wiedzy oraz rozwoju osobowości dziecka.

Prowadzone zajęcia mają pomóc dzieciom dostrzec matematykę w codziennym życiu, pokazać jak bardzo jest ona istotna w wielu sytuacjach.
Rozbudzanie zainteresowania przedmiotem – nauka poprzez rozrywkę i zabawę, specjalnie dobrane ćwiczenia, wykorzystujące naturalną ciekawość dzieci i ich różnorodny sposób poznawania świata, spowoduje pozytywne nastawienie do matematyki.