MathRiders

Z MathRiders – nie istnieje pojęcie „niewykonalne!”

Program nauczania MathRiders inspiruje dzieci w każdym wieku, jest dopasowany do indywidualnych potrzeb i zdolności każdego z uczniów, poszerzając ich zakres rozumienia matematyki.

MathRiders skłania zarówno uczniów, jak i nauczycieli do osobistego zaangażowania w matematykę i poszukiwania twórczych rozwiązań poprzez wyjątkowe ćwiczenia, muzykę, gry, historyjki i wiele innych środków.

MathRiders podoba się dzieciom, które chętnie zgłębiają świat logiki i ścisłego myślenia poprzez zachęcające, rozwijające pewność siebie ćwiczenia i wspólną zabawę – co jest o wiele skuteczniejsze niż tradycyjne, rutynowo – pamięciowe podejście.

MathRiders jest entuzjastycznie polecany przez uczniów, rodziców i nauczycieli na całym świecie. Dlaczego? Bo to działa!

MathRiders to unikalne połączenie metodologii nauczania, jakiego nie znajdziecie w żadnym podręczniku matematyki, ani na żadnej poradnikowej stronie internetowej. To wyjątkowe, dobrze udokumentowane dzieło współpracy światowych autorytetów w dziedzinie matematyki, zachowań dziecięcych i nauk pedagogicznych.

Co wyjątkowego jest w tym programie?

Program MathRiders został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić uczniom pełny udział w procesie wyboru zagadnień, nad którymi będą pracować oraz sposobu w jaki chcą się uczyć matematyki.

Program MathRiders umożliwia nauczycielom precyzyjne określenie tych obszarów wiedzy, które sprawiają uczniom problemy, a następnie poświęcenie im takiej ilości czasu, jaka jest niezbędna by dotrzeć do przyczyn trudności i pokonać je – na co nauczyciele w tradycyjnej szkole nie mogą sobie pozwolić z braku czasu.

Programy MathRiders są atrakcyjne i rozwijają w uczniach wiarę we własne siły. Umożliwiają im zrozumienie zasad i opanowanie technik matematycznych stopniowo, krok po kroku, w atmosferze komfortu psychicznego i przy odpowiednim wyważeniu trudności.

MathRiders

Struktura programu: Istotą koncepcji jest swoboda decyzji i udział uczniów w procesie wyboru opcji programowych. Mogło to zostać zrealizowane jedynie dzięki unikalnej konstrukcji MathRiders. Jego struktura zawsze prowadzi ucznia w kierunku lepszego zrozumienia przerabianych zagadnień, bez względu na to, którą z możliwych dróg wybierze.

Mapowanie: Potrzeby edukacyjne każdego ucznia są określane indywidualnie poprzez proces starannego testowania i oceniania, który nazywamy mapowaniem. Daje to prowadzącym zajęcia rzetelny obraz obszarów wiedzy, na których powinni się skoncentrować w swojej pracy i umożliwia skuteczniejsze monitorowanie postępów każdego ucznia.

Interaktywność: Do dyspozycji naszych uczniów pozostaje swoista „gorąca linia”, która jest stałym dostępem do systemu. Oznacza to, że w razie potrzeby pomoc jest zawsze w zasięgu ręki: poprzez kontakt z nauczycielami, za pośrednictwem komputera, przy pomocy dodatkowych ćwiczeń, zarówno w klasie jak i w domu. Z MathRiders żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Środowisko: Nasze małe grupy lekcyjne, liczące od 5 do 8 uczniów, zapewniają możliwość poświęcania uwagi każdemu z uczestników z osobna. Nasz program jest ponadto ukierunkowany na rozbudzanie świadomości społecznej, umiejętnie zachęcając członków grupy do udzielania sobie wzajemnego wsparcia. MathRiders daje uczniom o wiele więcej niż tylko środowisko do nauki – to wszechstronnie wzbogacające doświadczenie, rozwijające w dziecku wiarę w siebie

Lekcja w systemie MathRiders podzielona jest na łatwe etapy, z których każdy zorganizowany jest w atrakcyjny, pomysłowy, ciekawy i prowokujący do myślenia sposób. Pojęcia i techniki matematyczne są naświetlane i analizowane pod różnymi kątami, umożliwiając uczniowi najlepsze opanowanie danej umiejętności, na jakie pozwalają jego indywidualne predyspozycje. Naszym celem jest rozwijanie dogłębnego rozumienia poznawanych zagadnień i budowanie wokół nich pozytywnego klimatu.

Lekcja składa się z trzech części:

1. Część wprowadzająca dla całej grupy, która może obejmować takie tematy jak:

podnoszenie świadomości i kultury matematycznej

techniki uczenia się

ćwiczenia motywacyjne

umiejętności przywódcze

2. Zindywidualizowany program ćwiczeń obejmujący:

sprawdzenie, omówienie i wnioski z pracy domowej

pracę w specjalnie przygotowanym zeszycie ćwiczeń

pracę w zespołach pod kierunkiem nauczyciela

3. Część podsumowująca dla całej grupy, która może obejmować następujące elementy:

omówienie wyników ćwiczeń

przedstawienie nowych pojęć i koncepcji matematycznych

wymiana poglądów i ćwiczenia motywujące